Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni

HEALTYFOR SAĞLIK TURİZM  LTD.ŞTİ.GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni Hakkında


Healtyfor Sağlık Turizm Ltd.Şti. (“Healtyfor” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için şartlar dahilinde elimizden gelen en üst düzey önlemlerin alınmasına özen göstermekteyiz.GİZLİLİK POLİTİKASI


ProsedürWeb sitemiz vasıtasıyla kişisel veri işleme faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için Dentway tarafından aşağıda belirtilen hususların mevcudiyetine dikkat edilmektedir:


·       Kanun tarafından öngörülen hallerde veri sahibi gerçek kişilerden Healtyfor tarafından açık rızanın alınmış olması,·       Veri sahibi kişilere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerekli aydınlatmanın yapılmış olması,·       Veri sahibinin işleme faaliyetlerine yönelik olarak taraf olduğu işlemler için Healtyfor ile arasında mevcut bir sözleşmenin olması,·       Healtyfor’un yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,·       Kişisel veriler işlenirken veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması,·       İlgili kanun hükümleri gerektirdiği takdirde kişisel verilerin kamu kurum ve kuruluşları gibi resmi mercilere aktarımının yapılması,Healtyfor’un işveren olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi, personel haklarının sağlanması ve mevzuatta öngörülen diğer hallerde kişisel veri işlemenin zorunlu olması,Özel nitelikli kişisel verilerin Kanun’da öngörülen tedbirler sağlanarak ve ilgili mevzuat sınırlarınca kliniğin iş faaliyetleri kapsamında işlenmesi.Healtyfor’un geliştirdiği yeni iş süreçleri bakımından gizliliğin sağlanması adına ilgili iş sürecinde gereken her türlü teknik ve idari tedbir benimsenmektedir.Gizlilik BildirimiHealtyfor, web sitesi vasıtasıyla elde ettiği kişisel verilerin işlenmesi ve muhafazası esnasında şeffaflık ve açıklık ilkesini benimsemektedir. Bu anlamda Healtyfor, kişisel verisini işlediği veri sahiplerinin bilgisine aşağıdakileri sunar:1.    Veri Sorumlusu sıfatını haiz Healtyfor’un unvan ve iletişim bilgileri,2.    Veri işleme faaliyetinin amacı ve yasal dayanağı,·       Kişisel veriye erişebilecek olan kişiler, kimlere aktarıldığı ve aktarım amacı. Eğer veriler yurt dışına aktarılıyor ise Healtyfor ilgili aktarım işlemine ve güvenlik önlemlerine yönelik politika, prosedür ve veri aktarım sözleşmelerini yürürlüğe sokacaktır.1.    Veri işleme faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi, açık ve yalın bir dil kullanılarak kolay erişim sağlanabilecek Healtyfor KVKK uyum dokümanlarında bulunmaktadır.2.    Healtyfor, veri sahibinin haklarını kişisel verilerin korunması hususunda düzenlediği dokümanlarda (bkz. İlgili Kişi Bilgi Talep Formu) düzenlemektedir.3.    Healtyfor’un temin ettiği kişisel verilerin, veri sahibi dışında farklı bir kaynaktan gelmesi durumunda, veri sahibinin bu paylaşıma rızasının bulunduğuna dair taahhüt ilgili kaynaktan alınmaktadır.


ÇEREZ POLİTİKASI


Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “https://healtyfor.com/ ” adresli internet sitesinin kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.


Klinik olarak sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve mobil uygulamalarımıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.Kişisel verilerinizin Klinik tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için “https://healtyfor.com/” adresinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ’ni okumanızı tavsiye ederiz.


Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?


Healtyfor olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;·       Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.·       Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.·       Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.·       Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.Healtyfor olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.


·       Veri sahibinin açık rızası ile,·       Kliniğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,·       Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Healtyfor olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde firmamızın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile kişisel verilerin aktarımı sözleşmeleri ve gizlilik anlaşmalarının imzalandığını belirtmek isteriz.


Sitemizde Kullanılan ÇerezlerAşağıda sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.


1.    Zorunlu Çerezler


Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz


2.    İşlevsellik ve Tercih ÇerezleriBu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.


3.    Sosyal Medya ÇerezleriBu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter gibi sosyal medya hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.


4.    Performans ve Analiz ÇerezleriBu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.


5.    Hedefleme veya Reklam ÇerezleriBu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkân tanımak için kullanılabilir.


6.    Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:


Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browserGoogle Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=enGoogle Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptoutGoogle Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesMozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?


Veri sahipleri, KVKK’nın ilgili maddeleri uyarında kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;·       Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,·       Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,·       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://healtyfor.com/iletisim/ adresinde yer alan Veri Sahibi Veri Talep Formu’ doldurarak tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.


Veri sahibi, Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Kliniğin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Veri sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Klinik tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.Randevu ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın: 0850 888 8906 – 0216 8881094

Bilgi ve Randevu İçin Formu Doldurun

tr Türkçe